Symposium

De weg vooruit voor brandstofefficiëntie in het wegtransport van Europa


Kan de transportsector gedijen in een tijdperk van hoge brandstofprijzen en groene regelgeving? Kunnen wij een duurzame wegtransportindustrie creëren? Indien dit zo is, wie moeten er samenwerken om dit doel te bereiken?

Op 25 januari 2012 ontving Goodyear Dunlop Europa’s voornaamste commerciële transportbedrijven, industrieleiders en beleidsmakers voor transport in Brussel voor een eendaags symposium.

Het symposium werd geopend door Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor transport. In zijn toespraak, verwelkomde de heer Kallas het "Wagenpark brandstofefficiëntie" initiatief dat vandaag werd gepresenteerd. Vrachtvervoer speelt een sleutelrol in het economische systeem en de duurzame ontwikkeling hiervan is essentieel voor de concurrentiepositie van Europa op de lange termijn. Hij onderstreepte ook dat een grotere energie-efficiëntie een brug moet vormen naar alternatieve brandstoffen. Om de beleidsdoelen van het “Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte” van de EU te bereiken, heeft de EU een duidelijke en coherente visie nodig die het gebruik van alternatieve transportbrandstoffen helpt versnellen.

Een sterke transportindustrie is essentieel voor de Europese Economie, maar tegelijkertijd heeft de EU een doel gesteld voor de industrie om tot 2050 de CO2-uitstoot met 60% te verminderen. Na verwachting zal over dezelfde periode de wegtransportindustrie met 60% groeien.

In het komende decennium staat Europa voor de gigantische uitdaging om economische groei te handhaven maar tegelijkertijd de CO2-uitstoot te verminderen. Nergens is dit van zulk groot belang als in de wegtransportsector.

Bij het symposium voor brandstofefficiëntie waren de grootste transportbedrijven van Europa bijeengekomen samen met spelers uit de industrie, experts in de nieuwste brandstofefficiënte technologieën en beleidsmakers om de praktische en politieke stappen te bespreken die genomen moeten worden om het brandstofverbruik te verminderen en om naar een duurzamere toekomst voor de transportsector toe te werken. Voor meer informatie, view the event program en lees alle artikelen over het symposium.

Sprekerprofielen

Bij het evenement zullen transportbeleidsmakers van de EU en de lidstaten, transportmedia, voertuigfabrikanten, industrieverenigingen en managers...

Tijd en plaats

25 januari, aanvang om 8.00 uur in het Renaissance Hotel, Rue du Parnasse 19, 1050 Brussel, België

drukkenfleetlogo
Goodyear
Dunlop

Fleet Fuel Efficiency © 2018 Privacyverklaring Algemene voorwaarden Impressum